ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดำนาปี56       สรุปกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมชาวนาตามแนวพระราชดำริปีที่5       กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์       ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ จัดเวทีสร้างความเข้าใจต่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น        กลุ่มงานวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ค้นหาโจทย์วิจัยเชิงลึก     
     เมนูหลัก
  หน้าหลัก
  บุคลากร
  ข่าวภาพ/กิจกรรม
  ปฏิทินกิจกรรม
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  จัดการฐานข้อมูล
     ลิงค์ที่น่าสนใจ
  สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา
  สนง.นคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานประกันสังคม
  สำนักงบประมาณ
  สำนักงาน ก.พ.ร.
  สำนักงาน สมศ.
     สถิติการเข้าชมเว็บไซต์
 ขณะนี้ออนไลน์ :  1
 เยี่ยมชมวันนี้ :  5
 เยี่ยมชมเดือนนี้ :  845
 เยี่ยมชมปีนี้ :  1,701
 เยี่ยมชมทั้งหมด :  32,995
 IP :  52.91.221.160
 เริ่มนับวันที่  1 มกราคม 2555

       ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดำนาปี56 (อ่าน : 1,607)
       ข่าวประชุม/อบรม/สัมมนา
       ข่าวกิจกรรม
สรุปกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมชาวนาตามแนวพระราชดำริปีที่5 (อ่าน : 1,426)
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (อ่าน : 1,095)
ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ จัดเวทีสร้างความเข้าใจต่องานวิจัยเพื่อท้องถิ่น  (อ่าน : 1,237)
การขับเคลื่อนภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัยเพื่อท้องถิ่น ...
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ค้นหาโจทย์วิจัยเชิงลึก (อ่าน : 1,125)
 
        KSU RSS

ประชาสัมพันธ์เรียนเชิญภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดำนาปี56
สรุปกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมชาวนาตามแนวพระราชดำริปีที่5
ดูรายการทั้งหมด  
  กรุณารอสักครู่ ขณะนี้กำลังโหลดข้อมูล .....